Ostmine Maarja veebipoest 

Müügitingimused

1. Müügitingimuste kehtivus
1) Müügitingimused kehtivad okokosmeetika.ee veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja Ökokosmeetika OÜ. (edaspidi Maarja Veebipood ) vahel kaupade ja teenuste ostmisel.
2) Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Maarja Veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised õigusaktid.
3) Maarja Veebipood jätab endale õiguse teha müügitingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel www.ökokosmeetika.ee

2. Hinnainfo
1) Kõik Maarja Veebipoes toodud hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.
2) Ostudel, mille kogusumma jääb alla 35euro, lisandub hinnale transpordi hind vastavalt Tarbija valitud tarneviisile.
3) Hinnad kehtivad tellimuse vormistamisest kuni vormistatud tellimuse maksetähtaja aegumiseni (7päeva pärast tellimuse vormistamist).
4) Kui tellimus on esitatud enne müügitingimuste või hindade muutmist, kohaldatakse Tarbija ja Maarja Veebipoe vahel tekkinud õigussuhetele tellimuse vormistamise ajal kehtinud tingimusi.
5) Maarja Veebipood jätab endale õiguse teha müügihindadesmuudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel www.ökokosmeetika.ee.

3. Tellimuse vormistamine
1) Lisage soovitud tooted ostukorvi.
2) Tellimuse vormistamiseks vajutage kõigepealt ostukorvis lingile „Vormista tellimusˮ.
3) Tellimuse vormistamise lehel täitke nõutud andmeväljad, valige teile sobiv toodetekohaletoimetamise viis ja makseviis vajutage lingile „kinnita tellimusˮ. Seejäreljõuate panga lehele ning peale tellimuse eest tasumist, vajutage kindlasti „ tagasi kaupmehe juurde”.
4) Kui soovite tasuda arvega saadetakse teile arve e- postiga. Maksekorraldusse märkige kindlasti arve number. Kui arvet pole 7 päeva jooksul tasutud, eeldame, et olete tellimusest loobunud.
5) Kauba ostu- müügitehing loetakse sõlmituks peale tellimuse esitamist ostja poolt ja tellimuse kinnituse saamist müüja poolt. Tellimuse kinnitus saadetakse e-postiga.
6) Kaup postitatakse hiljemalt 3 tööpäeva jooksul peale tellimuse esitamist ja kauba eest tasumist.

4. Müügilepingu jõustumine
1) Kauba müügilepinguga kohustub Maarja Veebipood andma Tarbijale üle olemasoleva Kauba ning tegema võimalikuks omandi ülemineku Tarbijale, Tarbija aga kohustub Maarja Veebipoeletasuma Kauba eest esitatud arvel näidatud summa ja võtma Kauba vastu.
2) Tellimused, mille eest ei ole tasutud, annulleeritakse 7 päeva möödudes alates tellimuse vormistamisest.
3) Müügileping jõustub pärast Tarbija tehtud makse laekumist Maarja Veebipoe pangakontole.

5. Kohaletoimetamine
1) Pärastmüügilepingu jõustumist komplekteerib Maarja veebipood tellimuse ning annab selle kohaletoimetamiseks üle ettevõtte logistikapartneritele.
SMARTPOST
Pakiautomaat 2.40 €
OMNIVA
Kullerteenus ELS Pluss 4.70 €
Pakk postkontorisse 3.07 €
Post24 pakiautomaat 2.48 €

2) Maarja Veebipoe veebilehel näidatud kohaletoimetamise tähtajad kehtivad tellimuse summalaekumise hetkest veebipoe pangakontole.
3) Maarja Veebipood ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartneritele üle antud õigel ajal, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipoodei saanud mõjutada ega ette näha.

6. Tagastamisõigus
1) Pärasttellimuse kättesaamist on Tarbijal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul.
2) Tagastatav kaup peab olema kasutamata, kahjustamata ja pakend avamata. Kauba tagastamise postikulud kannab klient välja arvatud juhul kui tagastamise põhjus on mittevastavus tellitule või praakkaup
3) Kauba tagastamiseks tuleb esitada Ökokomseetika OÜ-le Kauba ostust taganemise avaldus, milles on märgitud Tarbija kontaktandmed, kauba nimetus ning tellimise ja kauba kättesaamise kuupäevad  ning saata see aadressile info@ökokosmeetika.ee hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest.
4) Tarbija peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud logistikafirmale.
5) Maarja Veebipood tagastab taganemisavalduse kättesaamisel tarbijale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel, kõik tarbijalt lepingu alusel saadud tasud, muu hulgas Tarbija kasutatud eseme kättetoimetamise kulud.

9. Isikuandmete töötlemine
1) Tarbija annab veebipoes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda Tarbija isikuandmeid (nimi, kontakttelefon, paki kättetoimetamiseja/või kodune aadress, e-postiaadress) ning edastada logistikapartnerile isikuandmeid kauba kohaletoimetamiseks.

10. Pretensioonide esitamise kord
1) Maarja Veebipood vastutab Tarbijale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest Tarbijale.
2) Kaubal puuduse ilmnemisel palumelõpetada kauba kasutamise.
3) Puudusega kauba parandamise või asendamise lepivad Maarja Veebipood ja Tarbija omavahel kokku. Parandamise kulud katab veebipood.
4) Maarja Veebipood ei vastuta Tarbija süül tootel tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud toote mittenõuetekohase hoiustamise või mitte eesmärgipärase kasutamise tulemusena.
5) Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-postiaadressile info@ökokosmeetika.ee pretensiooni, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.
6) Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduse avastamisest.
7) Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Tarbijaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.
8) Tarbijal on õigus nõuda Maarja Veebipoelt ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui veebipoel ei ole võimalik kaupa parandada või asendada.
11.Tarbija õigus pöörduda tarbijakaebuste komisjoni poole
1) Kui Veebipood on keeldunud Tarbija kaebust lahendamast või Tarbija ei ole nõus Veebipoe pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Tarbija esitada kaebuse tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule. Tarbijakaitsekomisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel: www.tarbijakaitseamet.ee/et/tarbijale .


 

 

 

 

 

 

1. maist 2011 kuni 31. detsembrini 2011 aitas Ökokosmeetika OÜ-l põhivara soetada, veebilehte arendada (kõik kulud, mis projekti raames tehti) Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse alustava ettevõtja stardi- ja kasvutoetuse programm.